Inschrijfformulier zij-instroom El Amien 1

Kinderen ouder dan vier jaar die van school wisselen, worden zij-instromers genoemd. Om iedereen een gelijke kans te geven, volgen we voor het aannemen van zij-instromers een vaste procedure die u zelf eenvoudig start. Onze intern begeleiders behandelen de aanmeldprocedure voor zij-instromers.

We hanteren de volgende criteria:

– Er moet plaats zijn in de beoogde groep;
– Er is een gesprek met de ouders over de reden van schoolwisseling, waarna we contact opnemen met de huidige school;
– Alle schoolgegevens en andere belangrijke informatie worden aangeleverd en zijn verifieerbaar;
– Eventuele begeleidings- en/of hulptrajecten zijn onderwerp van gesprek.

Bovenstaande procedure start zodra er plek is in de beoogde groep. Zodra dit het geval is, wordt contact met u opgenomen door één van onze intern begeleiders.

Het inschrijfformulier zal weer beschikbaar zijn na 17 augustus 2021.