Protocol volledig openen basisonderwijs

Dit protocol is een vervolgversie op het protocol voor de gedeeltelijke opstelling van het basisonderwijs vanaf 11 mei 2020. Het kabinet heeft op 19 mei jl. aangekondigd dat basisscholen vanaf 8 juni volledig opengaan, tenzij uit de lopende monitoring naar de verspreiding van het virus in het primair onderwijs blijkt dat dit niet verantwoord is. Op basis van dit kabinetsbesluit hebben de partijen dit vervolgprotocol ontwikkeld.

Dit vervolgprotocol omvat enkele verruimingen en verduidelijkingen gebaseerd op het kabinetsbesluit van d.d. 19 mei 2020 om de scholen weer geheel open te stellen. Het protocol is opgesteld door PO-Raad, AOb, CNV Onderwijs, FvOv, en AVS, in afstemming met Ouders & Onderwijs, het Lerarencollectief, Boink, BMK, BK, Voor Werkende Ouders, OCW en SZW. Dit protocol is gebaseerd op nadere adviezen van de betreffende autoriteiten en collegiaal getoetst door het RIVM.

Het protocol dient nadrukkelijk als handreiking voor de sector bij het volledig openen van de scholen. Het kabinetsbesluit tot de volledige opening van de basisscholen is leidend: vanaf 8 juni gaan alle leerlingen weer volledig naar school, met inachtneming van de RIVMvoorschriften. Bij de volledige opening zijn scholen en werknemers niet gehouden aan het onmogelijke.

De aansluiting met de organisaties voor buitenschoolse opvang is essentieel en we roepen besturen en scholen dan ook op om aan de hand van dit protocol snel te komen tot afspraken over de aansluiting van de schooltijden op de opvangtijden. In dit herziene protocol wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne waar rekening mee gehouden kan worden als de scholen volledig opengaan. Dit protocol kan gezien worden als een handreiking voor eigen nadere invulling.

Versie 28 mei 2020

Hieronder kunt u het volledige protocol downloaden.

Contact INFO
Heeft u vragen? Wilt u iets melden? Heeft u een klacht?
NEEM CONTACT OP
Onze school neemt de Koran en de Soenna als basis om onderwijs te geven.
IBS El Amien
2016-08-17T01:17:37+02:00
Islamitisch onderwijs Onze school neemt de Koran en de Soenna als basis om onderwijs te geven. IBS El Amien 2016-08-17T01:17:37+02:00 Onze school neemt de Koran en de Soenna als basis om onderwijs te geven. http://www.elamien.nl/testimonials/islamitisch-onderwijs
0
IBS El Amien