logo
VACATURES

Zorg voor de kinderen

De interne begeleiders zijn belast met de zorgverbreding op school. Zij coachen en ondersteunen de leerkrachten, vooral m.b.t. de zogenaamde “zorgleerlingen” (kinderen met zwakke of zeer goede resultaten).

Zij spreken de kinderen door met de groepsleerkrachten en maken samen met hen handelings- en groepsplannen om ze goed te kunnen begeleiden. Ook voor aangepast materiaal wordt er gezorgd.

Op school hebben we een orthotheek met materiaal voor kinderen die onder of boven hun niveau presteren. De extra ondersteuning van kinderen vindt zoveel mogelijk in de klas plaats. Het komt incidenteel voor dat leerlingen buiten de klas geholpen worden. Dit heeft te maken met onze visie op adaptief onderwijs.

Tijdens een les op El Amien 1

De interne begeleiders volgen de kinderen gedurende de periode dat ze bij ons op school zijn en in de eerste jaren van het voortgezet onderwijs. Hiervoor is er een leerlingvolgsysteem. Wij gebruiken het CITO leerlingvolgsysteem (CITO staat voor Centraal Instituut ToetsOntwikkeling).

Volgen

De interne begeleiders volgen de kinderen gedurende de periode dat ze bij ons op school zijn en in de eerste jaren van het voortgezet onderwijs. Hiervoor is er een leerlingvolgsysteem.

Toetsen

Er worden in alle groepen volgens een planning, methodeonafhankelijke toetsen afgenomen, zowel op cognitief als sociaal-emotioneel gebied.

Resultaten

De resultaten gebruiken we om extra informatie te krijgen over het niveau c.q. de ontwikkeling van de kinderen. De werkhouding van onze kinderen bespreken we regelmatig.

Zorg

Gezamenlijk zoeken we naar manieren en mogelijkheden om ieder kind, dat hulp nodig heeft, de nodige aandacht te geven. Ieder kind krijgt zodoende bij ons de zorg die het nodig heeft.

De volgende toetsen van het CITO leerlingvolgsysteem worden afgenomen:

 • Taal voor kleuters (groep 1 en 2);
 • Ordenen (groep 1 en 2);
 • Kleuter observatielijsten (groep 1 en 2);
 • Begrippentoets (groep 2 en 3);
 • DMT/AVI (Technisch lezen) (groep 3 t/m 8) (AVI staat voor Analyse Van Individualiseringsvormen, DMT staat voor DrieMinutenToets);
 • Rekenen en Wiskunde (groep 3 t/m 8);
 • SVS (Schaal Vorderingen Spelling) (groep 3 t/m 8);
 • Woordenschat (groep 3 en 4);
 • Lezen met begrip (groep 3 en 4);
 • Leeswoordenschat (groep 5 t/m 8);
 • Begrijpend Lezen (groep 5 t/m8);
 • Viseon (VolgInstrument Sociaal-Emotionele ONtwikkeling) (groep 1 t/m 8);

In het kader van het Protocol Leesproblemen en Dyslexie worden er aanvullende toetsen afgenomen. Verder wordt in groep 7 de Entreetoets en in groep 8 de Eindtoets basisonderwijs afgenomen. Om te zorgen voor een goede voortgang zijn voor de groepsoverdracht richtlijnen gemaakt, bedoeld om op een adequate manier de groep over te dragen aan de volgende leerkracht.

Contact INFO
Heeft u vragen? Wilt u iets melden? Heeft u een klacht?
NEEM CONTACT OP
Onze school neemt de Koran en de Soenna als basis om onderwijs te geven.
2016-08-17T01:17:37+00:00
Onze school neemt de Koran en de Soenna als basis om onderwijs te geven.