Personalia leerling

Toelichting BSN en Onderwijsnummer
Voor de gegevensuitwisseling met Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft de school een Burgerservicenummer (BSN) van de leerling nodig. Wanneer een leerling geen BSN heeft op het moment van inschrijving, wordt hiervoor het onderwijsnummer gebruikt en in het veld BSN vult u dan 0000 in.


Gegevens huidig onderwijs


Medische gegevens


Personalia verzorger 1

Het adres alleen invullen indien afwijkend van het adres van de leerling.


Personalia verzorger 2

Het adres alleen invullen indien afwijkend van het adres van de leerling.


Gebruik beeldmateriaal leerling


Aanvullende opmerkingen


Ondertekening

Verzorger 1

Datum en tijd
22-09-2021 06:50:19

Verzorger 2

Datum en tijd
22-09-2021 06:50:19


Verklaring school

De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld. Elke ouder met wettelijk gezag heeft recht op inzage van administratieve gegevens en correctie van onjuiste gegevens van het kind.