Inschrijfformulier zij-instroom El Amien 1

Kinderen ouder dan vier jaar die van school wisselen, worden zij-instromers genoemd. Om iedereen een gelijke kans te geven, volgen we voor het aannemen van zij-instromers een vaste procedure die u zelf eenvoudig start. Onze intern begeleiders behandelen de aanmeldprocedure voor zij-instromers.

We hanteren de volgende criteria:

– Er moet plaats zijn in de beoogde groep;
– Er is een gesprek met de ouders over de reden van schoolwisseling, waarna we contact opnemen met de huidige school;
– Alle schoolgegevens en andere belangrijke informatie worden aangeleverd en zijn verifieerbaar;
– Eventuele begeleidings- en/of hulptrajecten zijn onderwerp van gesprek.

Bovenstaande procedure start zodra er plek is in de beoogde groep. Zodra dit het geval is, wordt contact met u opgenomen door één van onze intern begeleiders.

Personalia leerling

Toelichting BSN en Onderwijsnummer
Voor de gegevensuitwisseling met Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft de school een Burgerservicenummer (BSN) van de leerling nodig. Wanneer een leerling geen BSN heeft op het moment van inschrijving, wordt hiervoor het onderwijsnummer gebruikt en in het veld BSN vult u dan 0000 in.


Gegevens huidig onderwijs


Medische gegevens


Personalia verzorger 1

Het adres alleen invullen indien afwijkend van het adres van de leerling.


Personalia verzorger 2

Het adres alleen invullen indien afwijkend van het adres van de leerling.


Gebruik beeldmateriaal leerling


Aanvullende opmerkingen


Ondertekening

Verzorger 1

Datum en tijd
30-06-2022 04:02:56

Verzorger 2

Datum en tijd
30-06-2022 04:02:56


Verklaring school

De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld. Elke ouder met wettelijk gezag heeft recht op inzage van administratieve gegevens en correctie van onjuiste gegevens van het kind.