Aanvulling schoolgids/schoolplan El Amien 2

Langs deze weg willen wij u op de hoogte brengen van een aantal zaken uit de schoolgids en het schoolplan die verheldering behoeven of gewijzigd zijn.

– Contactgegevens samenwerkingsverband waar onze school deel van uitmaakt;
– Kosten schoolkamp leerlingen groep 8;
– Kosten vrijwillige ouderbijdrage;
– Vermelding methoden rekenen en taal.

De wijzigingen zijn vanaf heden terug te vinden in de digitale versies op onze website.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

H. El KhamlichiSamenwerkingsverband

De El Amien maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Amsterdam Diemen. Het Samenwerkingsverband Amsterdam Diemen bestaat uit 48 schoolbesturen met in totaal 249 scholen. Het is een vereniging waar alle schoolbesturen in Amsterdam en Diemen lid van zijn – zowel de besturen in het primair onderwijs (het reguliere onderwijs) als de besturen in het speciaal basisonderwijs (SBO) en het speciaal onderwijs (SO).

Voor meer informatie over het Samenwerkingsverband Amsterdam Diemen kunt u terecht op hun website of in contact met hen treden.

SWV Amsterdam/Diemen
Maassluisstraat 2 III
1062 GD Amsterdam
T 020 72 37 100

Secretariaat
E secretariaat@swvamsterdamdiemen.nl
W www.swvamsterdamdiemen.nl/contact

 

Kosten schoolkamp groep 8

Voor dit schooljaar (2016-2017) zijn de kosten voor het schoolkamp geraamd op 50 euro. In de loop van het schooljaar zullen verdere details omtrent de schoolkamp aan de ouders en leerlingen worden medegedeeld.

 

Kosten vrijwillige ouderbijdrage

Zoals reeds op 27 oktober 2016 gecommuniceerd bedraagt de vrijwillige ouderbijdrage 45 euro.

 

Vermelding methoden taal en rekenen

Voor de groepen 1en 2 maken wij gebruik van de rekenmethode ‘Alles telt’.
Voor meer informatie klik hier.

Voor de groepen 3 tot en met 8 maken wij gebruik van de rekenmethode ‘Wereld in getallen’.
Voor meer informatie klik hier.

Voor de groepen 4 tot en met 8 maken wij gebruik van de taalmethode ‘Taalverhaal.nu’.
Voor de groepen 3 maken wij gebruik van de taalmethode ‘Veilig leren lezen’.
Voor de groepen 1 en 2 maken wij gebruik van de taalmethode ‘Piramide’.

Contact INFO
Heeft u vragen? Wilt u iets melden? Heeft u een klacht?
NEEM CONTACT OP
Onze school neemt de Koran en de Soenna als basis om onderwijs te geven.
IBS El Amien
2016-08-17T01:17:37+02:00
Islamitisch onderwijs Onze school neemt de Koran en de Soenna als basis om onderwijs te geven. IBS El Amien 2016-08-17T01:17:37+02:00 Onze school neemt de Koran en de Soenna als basis om onderwijs te geven. https://www.elamien.nl/testimonials/islamitisch-onderwijs
0
IBS El Amien