Protocol volledig openen basisonderwijs

Dit protocol is een volgende versie van het protocol voor de volledige opening van het basisonderwijs. Deze nieuwe versie omvat verduidelijkingen gebaseerd op kabinetsbesluiten en de daarop volgende wijzigingen en nieuwe richtlijnen van o.a. het RIVM.Het protocol is opgesteld door PO-Raad, AOb, CNV Onderwijs, FvOv, en AVS, in afstemming met Ouders & Onderwijs, het Lerarencollectief, BOinK, BMK, BK, Voor Werkende Ouders, OCW en SZW.

Dit protocol is gebaseerd op nadere adviezen van de betreffende autoriteiten en collegiaal getoetst door het RIVM.Het protocol dient nadrukkelijk als handreiking voor de sector bij het volledig openen van de scholen. Het kabinetsbesluit tot de opening van de scholen is leidend: alle leerlingen gaan volledig naar school, met inachtneming van de RIVM-voorschriften.In dit protocol wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne waar rekening mee gehouden kan worden.

Dit protocol kan gezien worden als een handreiking voor eigen nadere invulling. Bij de volledige opening zijn scholen en werknemers niet gehouden aan het onmogelijke.Vanaf maandag 21 september 2020 krijgt onderwijspersoneel in het funderend onderwijs – na toestemming van de schoolleider – toegang tot de voorrangsprocedure COVID-19 bij de GGD. De voorrangsprocedure is uitsluitend bedoeld voor het opvangen van uitval van onderwijstijd waarmee de continuïteit van het primair proces in gevaar komt. Het voorrangsbeleid is niet van invloed op de inhoud van dit protocol.

Versie 20 oktober 2020

Hieronder kunt u het volledige protocol downloaden.

Contact INFO
Heeft u vragen? Wilt u iets melden? Heeft u een klacht?
NEEM CONTACT OP
Onze school neemt de Koran en de Soenna als basis om onderwijs te geven.
IBS El Amien
2016-08-17T01:17:37+02:00
Islamitisch onderwijs Onze school neemt de Koran en de Soenna als basis om onderwijs te geven. IBS El Amien 2016-08-17T01:17:37+02:00 Onze school neemt de Koran en de Soenna als basis om onderwijs te geven. https://www.elamien.nl/testimonials/islamitisch-onderwijs
0
IBS El Amien