Respect op El Amien

Binnenkort beginnen wij op school met het project Respect op El Amien. Wij merken dat veel kinderen niet weten hoe zij op een nette en verantwoordde manier dienen om te gaan met hun leerkrachten, bezoekers, medeleerlingen en hun ouders. Wij, als school, willen deze problematiek oppakken en de kinderen leren hoe zij op een respectvolle manier dienen om te gaan met de mensen om hen heen.

Allereerst willen wij aangeven dat wij, moslims, het perfecte voorbeeld hebben qua manieren en gedrag en dat is onze geliefde profeet Mohammed (salla Allaahu 3alayhi wa sallam). Hij was altijd vrolijk en ongecompliceerd en had een goed hart. Er was niemand die zoveel glimlachte als hij. Hij was degene die het verst verwijderd was van boosheid. Hij was snel tevreden en koos voor de gemakkelijke oplossing, mits het volgens de regels van de Islaam was. Wanneer het niet volgens de Islaam was gebruikte hij de oplossing niet. Hij was een edelmoedig en geduldig mens. Hij had respect voor iedereen en was degene die de meeste ‘hayaae’ had (de natuurlijke schaamte).

Nu is het de bedoeling dat wij hetzelfde gedrag als die van de profeet Mohammed (salla Allaahu 3alayhi wa sallam) tonen en onze kinderen aanleren vandaar dat wij zijn begonnen met dit project. Om dit project te laten slagen moeten wij met z’n allen hieraan mee werken. De ouders en verzorgers spelen hier een cruciale rol in. We willen een doorgaande lijn van huis naar school. We willen dat de regels die wij op school gaan hanteren ook thuis worden gebruikt.

Wij zullen nu in het kort uitleggen hoe het project er precies uit gaat zien. Allereerst hebben wij spandoeken, posters en hand outs. en stickers laten drukken met regels die wij de kinderen willen aanleren. Deze attributen zullen door de gehele school hangen en de kinderen krijgen een poster mee naar huis om in hun kamer op te hangen. De regels die wij willen gebruiken zijn:

• Ik spreek op een kalme en respectvolle toon. Ik verhef mijn stem niet.
• Ik zeg dank u/ je wel als iemand iets voor mij gedaan heeft
• Ik spreek de leerkracht en volwassenen aan met ‘u’ en ik praat met 2 woorden
• Ik houd mijn handen en voeten bij me.
• Ik luister echt wanneer een ander iets vertelt en ik kijk diegene aan.
• Ik doe wat de leerkracht van mij vraagt.
• Als ik met iemand praat is mijn lichaamshouding/mimiek positief.

Contact INFO
Heeft u vragen? Wilt u iets melden? Heeft u een klacht?
NEEM CONTACT OP
Onze school neemt de Koran en de Soenna als basis om onderwijs te geven.
IBS El Amien
2016-08-17T01:17:37+02:00
Islamitisch onderwijs Onze school neemt de Koran en de Soenna als basis om onderwijs te geven. IBS El Amien 2016-08-17T01:17:37+02:00 Onze school neemt de Koran en de Soenna als basis om onderwijs te geven. https://www.elamien.nl/testimonials/islamitisch-onderwijs
0
IBS El Amien