Samenwerking tussen El Amal en SNIS

Met ingang van 2016 zijn de bestuurders van Stichting El Amal en Stichting NIS een collaboratie aangegaan met betrekking tot het uitvoeren van zelfevaluaties op de onder hen ressorterende basisscholen. Deze collaboratie is een kwaliteitszorgmaatregel die het zelfevaluerend vermogen van beide besturen zal verbeteren.

Zo is het scholingsproject Auditing gestart waaraan een 15-tal personen deelnemen uit beide organisaties. Er zijn leerkrachten, intern begeleiders, directieleden en leden van het bovenschools management betrokken bij het scholingsproject. De scholing wordt verzorgd door drs. H. van Dael (BMC-advies).

Het scholingsproject Auditing richt zich in eerst instantie op het vergroten van de expertise en onderzoekvaardigheden van de deelnemers. Zij leren theorie en praktijk samen te brengen. Er hebben scholingsbijeenkomsten plaatsgevonden in de eerste helft van 2017. In de tweede helft van 2017 en 2018 is er ruimte en de behoefte om het geleerde in de praktijk uit te voeren. Door het uitvoeren van audits wordt het zelfevaluerend vermogen van de scholen onderzocht. Het nieuwe toezichtkader van de onderwijsinspectie is bij de deelnemers bekend en wordt als leidraad genomen.

Deze krachtenbundeling van de twee besturen bevestigt de goede onderlinge relatie en zal leiden tot een langdurige samenwerking. Door professioneel gedrag binnen de beide besturen te bevorderen, ontstaat er een verhoogde mate van zakelijkheid in ons handelen en het lef om, intern en extern, kritisch te kijken. Wanneer het scholingsproject in januari 2019 is voltooid, zal in het belang van beide organisaties, een beroep gedaan worden op de auditors. Zij  zullen dan audits uitvoeren op de scholen van zowel El Amal als SNIS.

Contact INFO
Heeft u vragen? Wilt u iets melden? Heeft u een klacht?
NEEM CONTACT OP
Onze school neemt de Koran en de Soenna als basis om onderwijs te geven.
IBS El Amien
2016-08-17T01:17:37+02:00
Islamitisch onderwijs Onze school neemt de Koran en de Soenna als basis om onderwijs te geven. IBS El Amien 2016-08-17T01:17:37+02:00 Onze school neemt de Koran en de Soenna als basis om onderwijs te geven. https://www.elamien.nl/testimonials/islamitisch-onderwijs
0
IBS El Amien