SNIS krijgt nieuwe directeur-bestuurder

Het bestuur van de Stichting Nederlandse Islamitische Scholen (SNIS) en haar directeur-bestuurder de heer Abdel Kaddour nemen per 1 februari 2019 afscheid van elkaar en zij benoemt met veel genoegen de heer Younes Hanin als zijn opvolger.

Met zijn komst krijgt de organisatie een ondernemende en vernieuwende leidinggevende als boegbeeld in haar midden, die bekend is met het vervullen van de maatschappelijke opdracht van beide El Amien-scholen. Zijn voorstel tot benoeming is door alle geledingen ontvangen met een unaniem positief advies.

Younes Hanin heeft op alle lagen in het primair onderwijs geacteerd. Door deze ervaring heeft hij een goed beeld verkregen van wat zich binnen alle geledingen afspeelt en heeft kennis van de verschillende processen. ‘Ik vind het van belang dat ik op elke positie een katalysator ben voor de ontwikkeling van volwassenen en leerlingen, dit is een rode draad in mijn handelen’, aldus Younes Hanin.

Het toezichthoudend bestuur is ervan overtuigd dat SNIS zich met de komst van Younes Hanin in de komende jaren verder consolideert en zich in de regionale samenleving gaat manifesteren als een sprankelend samenwerkingsverband van scholen. Dit zal zich uiten in tevreden leerlingen, ouders en medewerkers, goed onderwijs en een solide bedrijfsvoering. Het toezichthoudend bestuur is Abdel Kaddour zeer erkentelijk voor zijn geleverde prestaties en wenst hem alle goeds voor de toekomst.

Contact INFO
Heeft u vragen? Wilt u iets melden? Heeft u een klacht?
NEEM CONTACT OP
Onze school neemt de Koran en de Soenna als basis om onderwijs te geven.
IBS El Amien
2016-08-17T01:17:37+02:00
Islamitisch onderwijs Onze school neemt de Koran en de Soenna als basis om onderwijs te geven. IBS El Amien 2016-08-17T01:17:37+02:00 Onze school neemt de Koran en de Soenna als basis om onderwijs te geven. https://www.elamien.nl/testimonials/islamitisch-onderwijs
0
IBS El Amien