Inspraak en medezeggenschap

De medezeggenschapsraad (MR) is een orgaan binnen de school, dat meedenkt over het schoolbeleid. Het bestuur dient de MR te betrekken bij het beleid over het onderwijs en de organisatie van de school.

Medezeggenschapsraad

Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR instemmingsrecht of adviesrecht. Dit allemaal is geregeld in het reglement van de medezeggenschapsraad van respectievelijk El Amien I en El Amien II.

Naast personeelsleden zitten er ook ouders in de MR. Ook zij kunnen hun oordeel geven m.b.t. bepaalde onderwerpen. De leerkrachten worden eens in de twee jaar gekozen door het personeel en de ouders door de ouders. De visie van de MR is om samen met het bestuur en team een constructieve bijdrage aan goed onderwijs aan de leerlingen.

img_014

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

De school heeft ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Dit is verplicht omdat het bestuur meer dan één school heeft. De GMR gaat over zaken die beide scholen aangaan.

img_019