Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze verordening zorgt ervoor dat in de hele EU dezelfde privacywetgeving geldt.

Vanaf dit moment zijn overheidsinstanties en publieke organisaties verplicht om een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) vast te stellen.

De FG houdt binnen de organisatie toezicht op de toepassing en naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Voor SNIS is de functionaris voor de gegevensbescherming (FG):

mw. mr. Saïda Hanin
s.hanin@deisbo.nl
Tel: (033) 457 10 01

img_051

MEER INFORMATIE OVER AVG

SINDS 25 MEI 2018 GELDT DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)
ALGEMENE INFORMATIE
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving geldt.
RECHTEN VAN BETROKKENEN
Door de AVG zijn de privacyrechten van mensen versterkt en uitgebreid. Zij hebben bijvoorbeeld het nieuwe recht op dataportabiliteit.
CONTROLE OVER JE DATA
Met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat u sterker in het beschermen van uw (online) privacy. Wat merkt u als persoon van de privacyregels?

De bovenstaande informatie is afkomstig van de website van de Autoriteit Persoonsgegevens waar u nog meer informatie over de AVG kunt vinden.