Identiteit van El Amien

De naam van onze school is El Amien. El Amien betekent “de betrouwbare” in het Arabisch en is een van de roepnamen van onze profeet Mohammed, vrede zij met hem.

El Amien is een bijzondere school

Met onze naam willen wij ouders duidelijk maken dat de school bewust is van het vertrouwen dat zij in ons stellen door hun kinderen aan ons toe te vertrouwen en dat wij er alles aan zullen doen om hun kinderen optimaal te begeleiden. De El Amien is een bijzondere school, gesticht op islamitische grondslag. Dat wil zeggen dat de school de Koran (het Woord van Allah) en de Soenna (de levenswijze van de profeet Mohammed, vrede zij met hem) als basis neemt om onderwijs te geven en haar leerlingen op te voeden.

Godsdienstonderwijs

Het godsdienstonderwijs neemt een belangrijke plaats in m.b.t. de vorming van onze leerlingen. De directie spant zich tot het uiterste in om de godsdienst- en Koranlessen niet ten koste te laten gaan van andere activiteiten. De godsdienstleerkracht gebruikt, om een doorgaande lijn te waarborgen, de godsdienstmethode van ISBO/SLO. De leerkracht gebruikt verschillende werkvormen tijdens de lessen, aangepast op de belevingswereld van de leerlingen, ten einde de lessen boeiend en uitdagend te maken voor de leerlingen.

In de hogere groepen wordt er ook aandacht besteed aan andere wereldreligies. De leerlingen leren niet alleen de Koranverzen, maar ook de vertaling daarvan. Eveneens wordt de context waarin het betreffende Koranvers is geopenbaard uitgelegd aan de kinderen. Deze uitleg is afgestemd op het taal- en denkniveau van de kinderen.

De (godsdienst)leerkracht gebruikt de pregnante context om (seksuele) voorlichting te geven aan de kinderen. Vanaf groep 6 gebeurt dit planmatig. Jongens en meisjes krijgen apart deze lessen.

Contact

De islam leert de mens dat deze een enorme verantwoordelijkheid draagt. Een verantwoordelijkheid die zo groot is dat zelfs ‘de hemelen en de aarde haar hebben geweigerd’. Een moslim is er continu van doordrongen dat hij op een later tijdstip ter verantwoording zal worden geroepen voor al zijn daden. Dit bewustzijn moet leiden tot een actieve instelling en participatie die zijn gehele omgeving ten goede beïnvloedt.