Over El Amien

Ruim 25 jaar geleden is de basisschool El Amien opgericht om kinderen goede onderwijs- en ontwikkelingskansen te geven vanuit de islamitische principes.

El Amien betekent ‘de betrouwbare’ in het Arabisch en is een van de bijnamen van onze profeet Mohammed, vrede zij met hem. Met deze naam willen we u als ouder duidelijk maken dat de school zich bewust is van het vertrouwen dat u in ons stelt.

De Islam legt een grote nadruk op kennisverwerving. We willen dat elke leerling minimaal de kennis bezit om later goed te functioneren in onze maatschappij, als volwaardige burger met behoud van eigen identiteit.

Onze scholen zijn brede scholen. Dat wil zeggen dat wij naast ons reguliere onderwijsaanbod ook andere activiteiten aanbieden om de ontwikkelingskansen van onze leerlingen te vergroten.

img_030

IBS El Amien 1

El Amien 1 staat in Amsterdam Nieuw-West (voormalig stadsdeel Osdorp) en is gesticht in het schooljaar 1992-1993. De school is vanaf januari 2006 gehuisvest in een prachtig nieuw gebouw dat voldoet aan alle eisen van hedendaags modern onderwijs, met 22 klassen en multifunctionele ruimtes voor diverse activiteiten in het kader van de brede school. Aan deze school is tevens een voorschool verbonden. Bijzonder is het prachtige en ruime buitenschoolplein in het hart van het gebouw. De school telt meer dan 400 leerlingen.

IBS El Amien 2

El Amien 2 staat in Amsterdam West (Bos en Lommer) en bestaat sinds schooljaar 2000-2001. De El Amien 2 is sinds vorig jaar gehuisvest in een gebouw. Dit jaar is ons gebouw bijgebouwd en in de nieuwe vleugel staan extra lokalen en gemeenschappelijke ruimtes. Na het bijbouwen is de rest van het gebouw, zoals de vloeren, plafond en het schoolplein, vernieuwd. Naast de school bevindt zich overigens een prachtige speeltuin en een ‘Cruyff Court’ waarvan nu volop gebruik gemaakt wordt tijdens het buitenspelen. Er is ook peuteronderwijs op de El Amien 2. De school telt bijna 400 leerlingen.

WAAR STAAT EL AMIEN VOOR?

UW KIND GOEDE ONDERWIJS- EN ONTWIKKELINGSKANSEN GEVEN VANUIT DE ISLAMITISCHE PRINCIPES
ISLAMITISCH ONDERWIJS
Ruim 25 jaar geleden is basisschool El Amien opgericht om kinderen goede onderwijs- en ontwikkelingskansen te geven vanuit de islamitische principes.
DE BETROUWBARE
El Amien betekent ‘de betrouwbare’ en is een van de bijnamen van onze profeet Mohammed, vrede zij met hem. Met deze naam willen we u als ouder duidelijk maken dat de school zich bewust is van het vertrouwen dat u in ons stelt.
BREDE SCHOOL
Sinds een aantal jaar zijn beide scholen brede scholen. Dat wil zeggen dat wij naast ons reguliere onderwijsaanbod ook andere activiteiten aanbieden om de ontwikkelingskansen van onze leerlingen te vergroten.