Toezichthoudend bestuur

De El Amienscholen vallen onder het toezichthoudend bestuur van de Stichting Nederlandse Islamitische Scholen (SNIS). Het toezichthoudend bestuur heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor de instandhouding van de scholen, de kwaliteit van het onderwijs en de bedrijfsvoering.

Gebouw van El Amien 1
Gebouw van El Amien 2
img_034

Zij houdt de identiteit van de school nauwlettend in de gaten en besteedt de overheidsmiddelen volgens de wet en regelgeving. Kenmerkend voor het toezichthoudend bestuur is de ontmenging van “bestuur” en “dagelijkse leiding”.

Het bestuur bestuurt en legt de dagelijkse leiding van de organisatie in handen van een andere “laag” in de organisatie, in het geval van de Stichting NIS de algemeen directeur (zie paragraaf 2.3). Het toezichthoudend bestuur is lid van de PO-Raad. De PO-Raad is de brancheorganisatie voor het primair onderwijs. Deze vereniging behartigt de gemeenschappelijke belangen van de besturen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. De PO-Raad richt zich op de drie grote domeinen: bekostiging, werkgeverschap en de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid.

De Stichting heeft twee scholen onder haar beheer: de El Amien I in Osdorp en de El Amien II in Bos en Lommer (twee vestigingen). Aan beide scholen zijn peutergroepen verbonden.

Het toezichthoudend bestuur van El Amien bestaat uit 6 leden:

Voorzitter

De heer Rachid Farrahi

Penningmeester

De heer Mohamed Kazhaz

Bestuursleden

De heer Youssef Ouirrhli
De heer Abdelilah Bouchmal
De heer Harun Yildirim

Directeur-bestuurder

De heer Younes Hanin

Jaarverslag SNIS 2019

Download de laatste versie van het jaarverslag

Jaarverslag SNIS 2018

Download de laatste versie van het jaarverslag

Strategisch Beleidsplan 2019-2023

Download het nieuwste SBP